Erve Westenenk

“Mens, Plant en Dier is samen 4”

Erve Westenenk Salland Media
Erve Westenenk Raalte

Bezoek
Erve Westenenk

Adres:

Raarhoeksweg 47,
8102 SZ Raalte

Het verhaal van Erve Westenenk

Op een steenworp afstand van het noordelijke deel van Raalte bevindt zich Erve Westenenk, een voormalige zuivelboerderij die zich opmaakt voor een omvangrijke metamorfose. Het voornemen is om de omslag te maken van een conventionele melkveehouderij naar een dynamische omgeving waar wonen, werk, ontspanning, verbinding en het delen van kennis de hoofdrol spelen voor zowel de lokale gemeenschap als de bewoners zelf.

Erve Westenenk staat aan de vooravond van een vernieuwend tijdperk waarin regeneratieve landbouw de leidraad vormt voor lokale voedselvoorziening, tezamen met het creëren van recreatiemogelijkheden die hand in hand gaan met het herstel van biodiversiteit en versterking van het landschap.

De productie van zuivel zal transformeren naar een meer plantaardige en extensieve vleesproductie, waarbij educatie en advisering over duurzaam landbeheer, gezonde voeding en voedselsystemen een belangrijk onderdeel vormen.

De visie van Westenenk omarmt een radicale omslag: van traditionele veehouderij naar een plek waar meerdere maatschappelijke functies samenkomen. Hier staat alles in het teken van een harmonieuze co-existentie van bewoners en regionale inwoners, met nadruk op het delen van kennis en ervaringen.

Hernieuwbare voedselteelt

Deze landbouwmethodiek streeft naar het bevorderen van biodiversiteit, het verrijken van de bodemgesteldheid, het optimaliseren van waterbeheer en het versterken van de natuurlijke ecosystemen. Dit alles gebeurt met de intentie om waardevol bij te dragen aan de lokale economie en de omliggende gemeenschappen.

Drie stelregels van hernieuwbare landbouw

  1. De aarde dient constant beschermd te worden door een laag organisch materiaal.
  2. Bodemverstoring wordt tot een minimum beperkt.
  3. Diversiteit in gewassen is essentieel voor een gezonde teelt.

Lokale voedselvoorziening

Op het landgoed vindt groenteteelt plaats die ten goede komt aan de grond, biodiversiteit, het waterbeheer en de lokale samenleving door het aanbieden van gezonde, seizoensgebonden voeding en het scheppen van inspirerende en zinvolle (vrijwilligers)werkzaamheden.

De groente wordt verkocht binnen enkele kilometers van de boerderij. De teelt is winstgevend en levert een bijdrage – zowel financieel als maatschappelijk – aan het totale bedrijfsmodel. Producten worden tegen een eerlijke prijs verkocht volgens het fair pricing principe in de korte keten, waarbij maximaal één tussenpartij tussen producent en consument staat.

Visie

Een geestelijk en lichamelijk robuuste samenleving begint bij duurzaam landbeheer met regeneratieve teeltprincipes. Erve Westenenk zet zich in voor een breed gedragen, toekomstbestendig voedselsysteem waarbij mens, flora en fauna in harmonie zijn.

Missie

Erve Westenenk is toegewijd aan het verhogen van het Bruto Nationaal Geluk (BNG). Geluk staat voorop, economische winst (BNP) komt op de tweede plaats.

2 gedachten over “Erve Westenenk”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *